Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaika to obecnie rozwiązanie energetyczne, które stale zyskuje na popularności na całym świecie, także w Polsce. Mimo wszystko w dalszym ciągu wiążą się z nim pewne niewiadome, a ściślej rzecz ujmując, ważne pytania, na które odpowiedź powinna znać każda osoba, planująca montaż instalacji słonecznej.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Prawo Energetyczne

Jednym z takich zagadnień jest kwestia prawa energetycznego, panującego w Polsce. Jak wyglądają regulacje prawne dotyczące fotowoltaiki? Czy każdy operator energetyczny ma obowiązek podłączenia instalacji i w jaki sposób fotowoltaika może przynieść korzyści finansowe?

Prawo energetyczne w Polsce złożone jest z wielu rozmaitych rozporządzeń, ustaw oraz lokalnych regulacji. W żaden sposób nie mówi ono wprost o instalacjach fotowoltaicznych. Istnieje jednak zapis na temat odnawialnych, ekologicznych źródeł energii (ustawa o OZE). Zapis ten, podobnie jak postrzeganie jednostek wytwórczych energii elektrycznej w naszym kraju, stale ulega jednak zmianie i rozwojowi. Najważniejszym elementem ustawy jest poniższy fragment:

„Operator systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, jest zobowiązany zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w wysokosprawnej kogeneracji, z zachowaniem niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego”

W praktyce oznacza to, że każde Przedsiębiorstwo Energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej ma obowiązek przyłączenia instalacji fotowoltaicznej. Aby tak się stało, niezbędne jest jednak złożenie poprawnego wniosku oraz wypełnienie innych potrzebnych dokumentów.

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby przyłączyć swoją instalację fotowoltaiczną do operatora

Aby operator przyłączył Twoją mikroelektrownię słoneczną, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Jest to niezbędne, abyś mógł korzystać ze swojej instalacji fotowoltaicznej. Pamiętaj, że nie warto zwlekać z tym, ponieważ Twoja instalacja nie pracuje, a Ty nie oszczędzasz na rachunkach.

Poniżej przedstawiamy wszystkie kroki formalne, jakie trzeba zrobić przy instalacji fotowoltaicznej:

  • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji,
  • schemat instalacji w razie nadwyżek,
  • schemat elektrycznej instalacji fotowoltaicznej,
  • parametry techniczne zastosowanych komponentów,
  • certyfikat sprzętu - do tej pory był wymagany certyfikat zgodności, natomiast z dniem 1 maja 2022 wymagany będzie certyfikat NC RfG więcej informacji na stronie.
  • Po wypełnieniu i złożeniu potrzebnych dokumentów operator podłączy Twoją instalację, która pozwoli Ci zaoszczędzić na energii. Warto pamiętać, że OSD (operator systemu dystrybucyjnego) ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy i uruchomienie instalacji PV.

Nie martw się, może to się wydawać skomplikowane, ale wybierając Otovo, zrobimy to wszystko za Ciebie!

Przed zdecydowaniem się na instalację fotowoltaiczną warto zapoznać się z regulacjami prawnymi, które mają znaczenie np. przy wyborze mocy mikroelektrowni. Najważniejsza jest ustawa OZE oraz regulowany przez nią system opustów.

Ustawa o OZE - co powinieneś o niej wiedzieć?

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii to główny dokument regulujący kwestie związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej m.in. za pomocą instalacji fotowoltaicznych. Weszła w życie 1 lipca 2016 roku i doczekała się nowelizacji 25 czerwca 2019 roku.

Ustawa o energetyce odnawialnej wprowadziła definicję prosumenta, czyli osoby wytwarzającej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne i oddającej jej nadwyżkę do sieci elektrycznej. Reguluje też system opustów rozwiązujący kwestię rozliczania się prosumenta z zakładem energetycznym.


Nie czekaj i już teraz zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!

Nowa ustawa o OZE - fotowoltaika

Obecnie ma zostać wprowadzona kolejna nowelizacja ustawy, której projekt przewiduje wydłużenie systemu opustów OZE, a także systemów FiT i FiP oraz systemu aukcyjnego do 30 czerwca 2047 r. Pierwotnie te korzystne dla prosumentów rozwiązania były przewidywane do 2040 r.

System opustów - fotowoltaika

Czym dokładnie jest system opustów? Określa on zasady, na jakich prosument rozlicza się z wyprodukowanej przez siebie za pomocą instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej, a także energii pobieranej przez niego z sieci. Rozwiązuje to kwestię magazynowania nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez mikroelektrownie.

Z systemu opustów mogą korzystać głównie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem jest również posiadanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW.

Budynek posiadający instalację fotowoltaiczną nie wykorzystuje 100% dostarczanej mu przez nią energii na bieżąco - zazwyczaj w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego jest to jedynie 20-30% całej wytworzonej energii. Pozostała jej część, musi być gdzieś magazynowana. Najczęstszym rozwiązaniem jest podpisanie specjalnej umowy z zakładem energetycznym, który bierze to zadanie do siebie.

Jest to kosztowny proces, jednak zgodnie z ustawą o OZE jego rozliczenie odbywa się bezgotówkowo - prosument "płaci" za magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej przez niego energii, oddając jej część na użytek firmy energetycznej.

Prosument może ponownie wykorzystać większą część z nadwyżki energii, jaką przekazuje do sieci. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna jest tak opłacalnym rozwiązaniem - latem, kiedy działa najwydajniej, produkuje zapasy energii elektrycznej, które będą mogły być wykorzystane przez prosumenta w mniej korzystnym okresie, np. zimą.

Ile wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane na pokrycie "opłat" za magazynowanie energii przez firmę energetyczną? Jest to zależne od mocy mikroelektrowni - osoby posiadające instalację do 10 kWp stracą 20% wytworzonej energii, natomiast w przypadku instalacji od 10 do 50 kWp będzie to 30%

Ile energii zużywa przeciętne gospodarstwo?

Warto w tym przypadku przytoczyć termin autokonsumpcji energii elektrycznej, który określa ilość, w jakiej jest ona wykorzystywana na bieżąco przez dane gospodarstwo domowe. Im więcej energii zużywa się na bieżąco, tym lepiej, zmniejsza to bowiem straty związane z koniecznością magazynowania jej nadwyżki.

W przeciętnym gospodarstwie domowym wystarczają instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 10 kWp - zazwyczaj pokrywają one w pełni zapotrzebowani na energię elektryczną w ciągu roku. Ponieważ wiążą się z mniejszą ilością energii oddawanej do sieci na rzecz pokrycia kosztów jej magazynowania, często uważa się je za korzystniejsze rozwiązanie.

Czy to jednak oznacza, że instalacje 10-12 kWp są nieopłacalne? Jeśli są dobrze dobrane do zapotrzebowania danego budynku, wciąż znacznie obniżają koszty energii elektrycznej. Korzystanie z nich nie wiąże się też z dodatkowymi opłatami, poza różnicami w cenie zakupu i montażu instalacji.

Podsumowanie - system opustów, OZE

Regulowany przez ustawę o OZE system opustów będzie najprawdopodobniej obowiązywał do 2047 r. Ewentualnie zmiany mogą dokonać się np. odnośnie stawek bilansowania opustu, jednak w takiej sytuacji mogą pojawić się też komercyjne systemy opustów proponowane przez dostawców energii elektrycznej.

Nadwyżki energii można też magazynować samodzielnie w tzw. systemie off-grid, jednak jest to związane z dość wysokimi kosztami zakupu magazynu energii, akumulatorów oraz inwertera akumulatorowego.


Nie czekaj i już teraz zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.