Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Montaż instalacji fotowoltaicznej, wiąże się z koniecznością zaczerpnięcia wiedzy na temat fotowoltaiki, jak również poznania kilku przydatnych definicji z nią związanych. Dzięki temu możemy mieć pewność, że instalacja PV, jej umiejscowienie oraz moc będzie dobrze dobrana do naszych potrzeb, oraz możliwości.

Na co więc warto zwrócić uwagę? Z aspektów praktycznych niezwykle istotne jest poznanie szczegółów zagadnienia takiego, jak moc przyznana dla klienta na zasadzie umowy z Zakładem Energetycznym. Innymi słowy, moc przyłączeniowa oraz moc umowna. Czym różnią się od siebie? Wyjaśniamy poniżej.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Moc przyłączeniowa a moc umowna

Zgodnie z definicją, moc przyłączeniową określić można jako moc czynną, planowaną do pobierania lub wprowadzania do sieci, określoną w umowie, dotyczącej przyłączenia. Innymi słowy, jest to wyrażany w kilowatach współczynnik, który informuje o maksymalnym możliwym zużyciu energii, jakie może mieć miejsce w trakcie użytkowania danego sprzętu.

Moc przyłączeniowa uzależniona jest od liczby zainstalowanych urządzeń elektrycznych, jak również ich mocy.

Dlatego też, aby określić wartość mocy przyłączeniowej, niezbędne jest dokładne sprawdzenie liczby i rodzaju odbiorników elektrycznych, mieszczących się w danym budynku. Warto także pamiętać o ewentualnych przyszłych instalacjach i urządzeniach, które mogą zostać zamontowane – dla bezpieczeństwa należy uwzględnić w swoich obliczeniach pewien zapas.

Sprawdzenie wartości mocy przyłączeniowej jest niezwykle istotne w przypadku planowanego montażu instalacji fotowoltaicznej.

Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy jej moc instalacji PV nie przewyższa mocy przyłączeniowej domu. W takim wypadku należy koniecznie zwrócić się do swojego operatora sieci w celu jej zwiększenia.

Moc przyłączeniowa, którą posiadasz w swoim miejscu zamieszkania, można zawsze sprawdzić na umowie z Zakładem Energetycznym.

Taka moc powinna wystarczyć dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w twoim domu. Jeżeli okaże się, że moc przyłączeniowa jest za mała, aby zainstalować panele fotowoltaiczne, niezbędne jest zwiększenie mocy przyłączeniowej w Zakładzie Energetycznym.

Kiedy wiemy już, co kryje się pod hasłem moc przyłączeniowa, warto dowiedzieć się także czegoś na temat mocy umownej. Jest to nic innego jak moc zamówiona energii elektrycznej.

Moc umowna określana jest w umowie o świadczenie usług przesyłowych bądź umowie sprzedaży energii elektrycznej. Wartość ta mówi nam, jaką ilość energii pobieramy w konkretnym momencie.

Obliczenie wartości zadeklarowanej mocy umownej jest równie istotne co ustalenie mocy przyłączeniowej. Jeśli określimy ją zbyt wysoko, poskutkuje to koniecznością uiszczania opłat za prąd, którego nie zużywamy. Zbyt niskie obliczenie może z kolei wiązać się z koniecznością późniejszych dopłat, a nawet kar za przekroczenie określonego limitu.

Wartość mocy umownej możemy znaleźć na umowie z Zakładem Energetycznym. Żeby instalacja fotowoltaiczna mogła działać bez problemu, wystarczy, że moc instalacji fotowoltaicznej będzie mniejsza niż moc umowna.


Zainwestuj w instalację fotowoltaiczną!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.