Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Aby zachęcić ludzi do korzystania z ekologicznych rozwiązań, jakim jest instalacja fotowoltaiczna i inwestycji w odnawialne źródła energii, wprowadzane są kolejne rozporządzenia i projekty. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda dziś sprawa zielonej energii od strony prawnej.


Nie czekaj i już teraz skorzystaj z dostępnych na rynku ulg!

Świat się zmienia, stopniowo tworzy się nowe prawo uwzględniające odnawialne źródła energii, które coraz bardziej przyczynia się do ich ekspansji w kraju i na świecie.

Bez względu na to, czy zmiany wprowadzane są z powodu nacisków Unii Europejskiej, która stworzyła program kompleksowej walki z postępującymi zmianami klimatycznymi, czy dlatego, że Polska naprawdę chce ograniczyć emisję spalin i zanieczyszczeń do środowiska – faktem jest, że prawo jest coraz korzystniejsze dla użytkowników odnawialnych źródeł energii. Wszystko to sprzyja kolejnym inwestycjom w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań.

Przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii podlegają ciągłym zmianom. Ta technologia rozwija się w zaskakująco szybkim tempie i coraz więcej osób, gospodarstw i przedsiębiorstw decyduje się na stosowanie ekologicznych rozwiązań oraz produkcję zielonej energii. Z tego powodu nieustannie powstają kolejne regulacje dotyczące wytwarzania, dystrybucji i późniejszego użycia tak pozyskanego prądu.

Jeśli sprawdzimy w Internecie dostępne wiadomości na temat prawnych aspektów korzystania z odnawialnych źródeł energii, trafimy na wiele niejasności, nieścisłości i luk prawnych, które modyfikuje się i uzupełnia na bieżąco, aby zwiększyć dostępność odnawialnych źródeł energii i zmniejszyć komplikacje związane z całym procesem ich pozyskiwania.

Energia odnawialna – regulacje europejskie

W 2015 roku w Paryżu odbył się paryski szczyt klimatyczny, na którym wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie przyjęcia projektu neutralnej klimatycznie Europy do 2050 roku. W tym celu ustalono kompleksowy plan strategiczny, który obejmuje między innymi poziom dekarbonizacji dla państw członkowskich, który muszą osiągnąć pod koniec każdej dekady.

Polski plan dekarbonizacji zakłada, że do 2050 roku Polsce uda się ograniczyć emisję CO2 względem roku 1991 o ok. 93%.

Do końca dekady, czyli roku 2030 krajowy plan zakłada:

  • redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej;
  • wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007;
  • 14% udziału OZE w transporcie;
  • 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto;

Aby wyznaczone przez kraje cele były możliwe do zrealizowania, Unia Europejska nieustannie pracuje nad aktualizacją ram polityki energetycznej, która ma ułatwić zmianę strukturalną, jaką dla wielu krajów oznacza przejście na pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych. Wszystko to będzie realizowane poprzez krajowe plany energetyczno – klimatyczne, które wraz ze wzrostem inwestycji w tych sektorach powinny doprowadzić nas do możliwości zrealizowania założeń paryskiego szczytu klimatycznego.

Do 2023 roku Unia Europejska planuje zmniejszenie wartości poziomu emisji CO2 o 40% względem roku 1990. Wszystkie cele oraz założenia zostaną zweryfikowane w 2023 roku, bez wątpienia przed krajami członkowskimi zostaną postawione kolejne wyzwania w procesie zapobiegania katastrofie klimatycznej.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Odnawialne źródła energii – polskie regulacje prawne

Polska podejmuje nieustające starania w kierunku dążenia do ekologicznej transformacji, poprawiając warunki prawne dla sektora energii odnawialnej.

W roku 2015 została podpisana umowa o odnawialnych źródłach energii, nazywana również ustawę OZE. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ustawa oferuje system opustów dla instalacji prosumenckich (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej), nadwyżka energii wyprodukowanej przez prosumenta może zostać przekazana do publicznej sieci energetycznej na okres 365 dni, a następnie odebrana w stosunku 1:0,8.

Rząd regularnie wprowadza kolejne ulgi i dotacje dla użytkowników ekologicznych rozwiązań. Już teraz można skorzystać m.in. z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od podatku wydatków poniesionych z termomodernizacją jednorodzinnych budynków mieszkalnych w kwocie do 53 tys. zł.

W kwestii wspierania transformacji ekologicznej i zachęcenia do inwestycji w odnawialne źródła energii koncentruje się na:

  • uproszczeniu procedur;
  • wprowadzeniu korzystnych rozwiązań finansowych dla inwestorów z sektora odnawialnych źródeł energii;
  • promowaniu nowych modeli biznesowych w ramach odnawialnych źródeł energii;
  • tworzeniu punktów ładowania elektrycznego do użytku publicznego, w celu promowania korzystania z samochodów elektrycznych;
  • wprowadzaniu nowych projektów oraz ulg dla użytkowników korzystających z ekologicznych rozwiązań;

Energia słoneczna jako przyszłość energetyki

Energia słoneczna ma szczególne znaczenie dla Europy, ponieważ obok energii wodnej i wiatrowej, jest jednym z trzech głównych źródeł odnawialnych na naszym kontynencie. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, jakie możemy eksploatować, to właśnie energia słoneczna jest tą, która przewodzi transformacji ekologicznej w kierunku neutralnej Europy do 2050 roku.

Wśród tych czynników najczęściej wymienia się postęp technologiczny, który sprawia, że panele fotowoltaiczne mogą wytwarzać coraz więcej energii, koszty instalacji PV sukcesywnie spadają, a słońce jako zasób naturalny jest bezpieczne i darmowe.

Postęp technologiczny w zakresie fotowoltaiki nie zwalnia nawet na chwilę. Oprócz dużych farm fotowoltaicznych coraz częściej widzimy pojedyncze instalacje fotowoltaiczne na dachach prywatnych budynków jednorodzinnych. Gwałtowny wzrost tego typu inwestycji jest konsekwencją coraz korzystniejszych przepisów prawnych dla posiadaczy energii ze źródeł odnawialnych.

Osiągnięcie celów założonych przez Unię Europejską i kraje członkowskie będzie możliwe tylko dzięki pełnemu zaangażowaniu społeczeństwa. Już teraz w prosty sposób sprawdź, ile może cię kosztować instalacja fotowoltaiczna. Sprawdź wstępną wycenę za pomocą kalkulatora fotowoltaiki.


Nie czekaj i wyceń swoją instalację w 3 prostych krokach!
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.