Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Kto to jest prosument i czy ogólna definicja tego terminu dotyczy tylko Fotowoltaiki? Dowiedz się kim dokładnie jest prosument energii odnawialnej i jak reguluje go ustawa OZE. Precyzujemy też w kilku słowach znany program Prosument 2 i aktualność przyznawanych z niego dotacji jesienią 2021.


Wpisz swój adres, otrzymaj darmową wycenę i zostań prosumentem!


Prosument - definicja ogólna

Znaczenie słowa prosument odkrywają dwa wyrazy, których jest on językową zbitką: producent i konsument - “pro” i “sument”. Co za tym idzie, prosument to ktoś, kto jednocześnie produkuje i konsumuje.

Ta ogólna definicja, która mówi nam kim jest prosument, narodziła się prawie pół wieku temu, w 1972. Jej autorami było dwóch teoretyków komunikacji, Barrington Nevitt i Marshall McLuhan, którzy śledząc rozwój nowych technologii, zauważyli, że każdy konsument energii elektrycznej może stać się także jej wytwórcą. Ich koncepcja szybko się urzeczywistniła.

Warto przy tym zauważyć, że definicja prosumenta została współcześnie mocno rozszerzona - czasem używa się jej nie tylko w stosunku do energii, ale również innych produktów, a nawet koncepcji.

Prosument fotowoltaika vs. prosument energii odnawialnej - definicja OZE

Kto to jest prosument energii odnawialnej i czy prosument fotowoltaika (bo tak się potocznie również mówi) to, to samo? Te dwa określenia coraz częściej pojawiają się w świadomości Polaków. Jest tak, odkąd liczne programy dotacyjne (np. Prosument 2, Mój Prąd) zaczęły promować w naszym kraju ideę energetyki prosumenckiej.

Definicja prosumenta, którą reguluje w Polsce ustawa o odnawialnych źródłach energii (tzw. ustawa o OZE), w pełni wyjaśnia tę kwestię: prosument energii odnawialnej to osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jednocześnie wytwarza i sam korzysta na własny użytek z energii odnawialnej, czyli również systemów fotowoltaicznych, ale mikroinstalacja, z której korzysta musi mieć moc maksymalnie do 50 kWp.


Wykonaj darmową wycenę i zostań prosumentem!

Prosument energii odnawialnej - aktualne korzyści i oszczędności 2021

Decydując się zostać prosumentem OZE w 2021 roku, można w tej chwili znacznie obniżyć swoje rachunki za prąd. Nie miało to znaczenia, czy chcesz zainstalować system fotowoltaiczny u siebie w domu, w gospodarstwie rolnym czy w swojej firmie:

  • fotowoltaika o mocy do 10 kW pozwoli Ci bezpłatnie pobrać 80% energii, którą wyprodukowała Twoja instalacja,
  • a fotowoltaika o mocy 11-50 kW 70%.

W obu przypadkach, nadwyżki energii mogły być magazynowane w Twojej sieci.

Na to w każdym razie może liczyć przez najbliższe 15 lat każdy obecny prosument energii odnawialnej oraz Ci, którzy podejmą decyzję o montażu do 1 kwietnia 2022 roku. Warunki dla pozostałych zostały zmienionoe - URE opracowało bowiem nowelizację ustawy prawa energetycznego, gdzie nadwyżka energii będzie odprzedawana do zakładu energetycznego.

Program Prosument 2 w 2021

Krajowy program Prosument 2 może Ci znacznie ułatwić decyzję o tym, czy fotowoltaika jest rzeczywiście dla Ciebie. Jego celem jest dofinansowanie zakupu i montażu małych instalacji produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Systemy fotowoltaiczne jak najbardziej się w niego wpisują.

Organizacją, która stworzyła program Prosument 2 jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który za swojego partnera wybrał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Zasady programu Prosument 2 w 2021 wyglądają następująco:

  • Można otrzymać bezzwrotną dotację do 30% kosztów inwestycji w OZE,
  • Można wziąć EKOkredyt PV w BOŚ, którego RRSO wynosi jedynie 5,8%,
  • Z programu skorzystać możesz, jeżeli jesteś osobą fizyczną albo reprezentujesz wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową.

Według aktualnych informacji, pula środków na dotacje została na bieżący moment wyczerpana (październik 2021). Na korzystny kredyt każdy prosument energii odnawialnej jednak nadal liczyć może.

Ważna informacja! 22 października polski rząd opublikował obwieszczenie, które zapowiada, że w pierwszych miesiącach 2022 roku ruszy kolejna edycja dotacji, tym razem pod nazwą ‘Mój Prąd 4.0”. Warto zatem na bieżąco śledzić stronę NFOŚiGW.


Wykonaj wstępną wycenę i zostań naszym prosumentem jeszcze w tym roku!


Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.