Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Dowiedz się, jak wysoka jest aktualna opłata mocowa dla prosumentów, firm i gospodarstw, kto ją ustala i w jaki sposób. Z tego artykułu poznasz stawki opłaty mocowej 2022 oraz rabaty, jakie można uzyskać, dzięki zmniejszeniu tzw. krzywej poboru. na twoją instalację fotowoltaiczną.


Wyceń swoją instalację w 2 minuty!

Opłata mocowa 2022 a fotowoltaika

Dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce - również tych, na których działa fotowoltaika - opłata mocowa jest obowiązkowa. Co istotne, opłata mocowa dla prosumentów oraz konsumentów jest taka sama. Nie ma znaczenia, czy tylko pobierasz, czy również produkujesz energię. Znaczenie ma, ile zużywasz energii elektrycznej rocznie z sieci i w jakich godzinach.


Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki (URE), opłata mocowa została wprowadzona z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne. Na rynku energii, jest bowiem tak, że czasem zbyt wielu konsumentów z niej korzysta na raz i jest problem z jej dostarczeniem (godziny szczytowe), a niekiedy prądu jest aż za dużo i jego ceny są dużo niższe (godziny pozaszczytowe).

Opłata mocowa 2022 ma na celu zachęcić odbiorców energii do bardziej równomiernego, racjonalnego korzystania z niej.

Kogo dotyczy opłata mocowa i od czego zależy?

Opłata mocowa 2022 dotyczy wszystkich odbiorców energii - zarówno prosumentów,  gospodarstwa domowe, które nie korzystają z instalacji fotowoltaicznej, jak i gospodarstwa rolne oraz firmy.

Co istotne, opłata mocowa 2022 zależy od dwóch czynników:

 1. Rocznego zużycia energii elektrycznej;
 2. Oraz tzw. indywidualnej krzywej poboru energii.

Przez termin krzywa poboru należy rozumieć różnicę pomiędzy pobieraniem energii w godzinach szczytowych a pozaszczytowych.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


To, ile wynosi opłata mocowa dla Twojego domu sprawdzić możesz na rachunku za prąd. Powinna zostać wyszczególniona w sekcji opłat za dystrybucję energii elektrycznej.

Opłata mocowa 2022 a fotowoltaika - bieżące stawki dla prosumenta

Opłata mocowa 2022, którą w tym roku zapłacimy, ma następujące stawki:

 • gospodarstwo z fotowoltaiką zużywające dodatkowo z centralnej sieci <500 kWh - opłata mocowa = 2,92 zł brutto
 • 500-1200 kWh - opłata mocowa = 6,99 zł zł brutto
 • 1200-2800 kWh - opłata mocowa = 11,64 zł zł brutto
 • >2800 kWh - opłata mocowa = 16,30 zł brutto.

Opłata mocowa dla firm, gospodarstw rolnych oraz tradycyjnych konsumentów energii w domach jednorodzinnych wygląda identycznie.

Jak bardzo opłata mocowa 2022 różni się w porównaniu z 2021?

Opłata mocowa dla prosumentów, firm i gospodarstw w 2022 roku jest wyższa niż w roku ubiegłym aż o 26,6%.

W 2021 roku stawki opłaty mocowej wynosiły odpowiednio:

 • dla zużycia <500 kWh - opłata mocowa = 2,30 zł brutto
 • dla zużycia 500-1200 kWh - opłata mocowa = 5,51 zł brutto
 • dla zużycia 1200-2800 kWh - opłata mocowa = 9,19 zł brutto
 • dla zużycia >2800 kWh - opłata mocowa = 12,87 zł brutto

Opłata mocowa 2022 a krzywa poboru

Na mocy nowelizacji Ustawy o rynku mocy, którą uchwalono jesienią 2021 roku, Twoja indywidualna krzywa poboru energii elektrycznej z sieci również wpływa na stawkę opłaty mocowej. Im mniejsza różnica pomiędzy pobieraniem energii w godzinach szczytowych a pozaszczytowych, tym zapłacisz mniej.

Opłata mocowa 2022 ulegnie obniżeniu o:

 • 83%, jeżeli Twoja krzywa poboru <5%,
 • 50%, jeżeli Twoja krzywa poboru wynosi 5-10%,
 • 17%, jeżeli Twoja krzywa poboru wynosi 10-15%.

Opłata mocowa 2022 nie ulega żadnemu obniżeniu dla gospodarstw domowych, rolnych i firm w sytuacji, gdy krzywa poboru jest wyższa niż 15%. Z tego, co wiadomo na dzisiejszy dzień, ten system ma obowiązywać w Polsce aż do końca 2027 roku.


Wyceń swoją instalację w 3 prostych krokach!


Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.