Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Prawidłowy montaż instalacji fotowoltaicznej zależy od doświadczenia i profesjonalizmu ekipy wykonującej usługę, ale wymaga również szeregu kalkulacji i obliczeń. Wynika to przede wszystkim z dużej ilości parametrów, które znacząco wpływają na efektywność pracy modułów - jednym z nich jest kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych.


Wyceń swoją instalację w 2 minuty

Nachylenie dachu, a produkcja prądu przez instalację fotowoltaiczną

Odpowiednie ustawienie paneli względem azymutu wpływa na efektywność pracy całej instalacji. Przyjmuje się, że najlepsze uzyski generują panele skierowane na południe – produkują one energię przez cały dzień. Energia wytwarzana przez panele skierowane na wschód lub zachód, będzie więc odpowiednio niższa.

Najniższych uzysków można natomiast spodziewać się przy orientacji paneli na północ – zdarza się jednak, że przy odpowiednim kącie nachylenia modułu (maksymalnie do 30 o ) i taka instalacja jest w stanie wyprodukować energię pokrywającą zapotrzebowanie użytkownika.

Efektywność instalacji fotowoltaicznej pośrednio zależy też od intensywności nasłonecznienia.

W idealnej sytuacji instalacja skierowana jest na południe, co umożliwia prostopadłe padanie promieni słonecznych na powierzchnię modułu, dzięki temu uzyski są wysokie, a sama instalacja maksymalnie wydajna. Podobna zasada determinuje odpowiedni kąt ustawienia paneli fotowoltaicznych.


Wpisz swój adres i otrzymaj darmową wycenę!


Jeśli panele zostaną zamontowane na płasko, kąt padania promieni słonecznych sprawi, że nie będą one działały efektywnie, a uzyski będą zdecydowanie niższe.

W warunkach szerokości geograficznej Polski i sąsiednich krajów, za optymalny kąt ustawienia paneli fotowoltaicznych uznaje się kąt od 30  do 40 stopni.

Konkretną wartość warunkuje jednak kierunek montażu paneli. Powierzchnia czynna paneli odpowiedzialna jest za pozyskiwanie prądu z promieni słonecznych, dlatego zawsze powinna być skierowana bezpośrednio w stronę słońca. W krajach, które znajdują się na północ od równika, instalacje fotowoltaiczne zorientowane są na południe i odwrotnie – im dalej na południe od równika, tym bardziej panele ustawione są na północ.

Minimalny kąt nachylenia dachu pod instalację fotowoltaiczną to 10 stopni, zapewnia to odpowiedni kąt m.in. do samooczyszczania się paneli. W przypadku niższego kąta nachylenia lub dachów płaskich konieczne jest zamontowanie konstrukcji korygujących.

Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych

Wybór odpowiedniego nachylenia paneli fotowoltaicznych najczęściej zdeterminowany jest konstrukcją dachu, na którym zamontowana będzie instalacja PV.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku konstrukcji naziemnych, nazywanych instalacją na gruncie – ich konstrukcja od początku przystosowana jest do optymalizacji jak najwyższych uzysków dla danej instalacji.

Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być montowana z zachowaniem zasad dobrej praktyki i wymogami technicznymi, tak aby inwestycja była jak najbardziej opłacalna, przy możliwie najniższych nakładach finansowych.

Niewątpliwie jednak kąt nachylenia jest jednym z parametrów, który znacząco wpływa na efektywność działania całej instalacji.

Właśnie dlatego tak ważne jest, aby panele zamontowane były pod odpowiednim kątem względem kierunku padania promieni słonecznych. Warto pamiętać też o stopniu zacienienia generowanego przez drzewa i sąsiadujące budynki - one również determinują końcowe uzyski produkowane przez moduły.


Wyceń swoją instalację w 2 minuty
Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.