Wiedza na temat fotowoltaiki i instalacji fotowoltaicznych

Bezzwrotne dotacje od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na fotowoltaikę stanowiły w 2021 roku istotne wsparcie dla osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy chcieli inwestować w to źródło energii.

W 2023 roku fotowoltaika bije kolejne rekordy popularności. Sprzyjają temu między innymi liczne prawa i dotacje na fotowoltaikę. Jak się okazuje, Dotacja Warszawska kontynuowana jest również w 2023 roku, jednak chcąc z niej skorzystać, należy złożyć wniosek w terminie od 1 września 2022 do 31 marca 2023.

Mimo tak popularnej dotacji jaką jest dotacja Warszawska jest ona tylko jedną z nielicznych na liście dotacji i ulg. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.


Wpisz swój adres, otrzymaj darmową wycenę i skorzystaj z dotacji Warszawskiej.Dotacja Warszawska fotowoltaika 2023 – co warto o niej wiedzieć?


Z Dotacji Warszawskiej korzystać mogą zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz sektor finansów publicznych. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać to 15 tysięcy złotych – jej wysokość zależy przede wszystkim od mocy instalacji fotowoltaicznej (1,5 tysiąca złotych na każdy 1 kW mocy).

Co więcej, dotacja może być łączona z:


ulgą termomodernizacyjną – w przypadku części kosztów, które nie zostały pokryte z dofinansowania, można odliczyć je od podatku dochodowego;
• wymianą kotła centralnego ogrzewania – w takim wypadku łączna kwota dofinansowania może wynieść nawet 25 tysięcy złotych;

Termin składania wniosków i procedura


Chcąc skorzystać z Dotacji Warszawskiej na fotowoltaikę, należy złożyć wniosek do 31 marca 2023 roku. W przypadku planowanych inwestycji zostaną one rozpatrzone po tym terminie, chyba że dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą pieca – takie wnioski rozpatrywane są na bieżąco.

Cały proces składa się z sześciu etapów:


• etap I – zgromadzenie dokumentów;
• etap II – złożenie wniosku do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej;
• etap III – analiza wniosku i podpisanie umowy;
• etap IV – realizacja inwestycji;
• etap V – rozliczenie dotacji;
• etap VI – wypłata środków;

Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat Dotacji Warszawskiej i zyskać dokładną wiedzę na temat każdego z etapów, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie nurtujące ciebie pytania. Wpisz swój adres poniżej, a nasz specjalista odezwie się do ciebie w ciągu najbliższych 48 godzin.

Chcesz dowiedzieć się, na jakie dofinansowanie przysługuje dla Ciebie? Sprawdź dofinansowania dla:

A jeżeli interesują Cię inne dotacje, które mogą ci przysługiwać, to sprawdź nasze materiały na temat:


Wpisz swój adres i skorzystaj z dotacji Warszawskiej


Dotacja Warszawska Fotowoltaika – co nas czeka w 2023 roku?

Jeśli planujemy montaż fotowoltaiki na terenie Warszawy i okolic również w 2023 roku, to warto zapoznać się ze zmianami, jakie zaszły w porównaniu do zeszłorocznej edycji! Wiele województw, w tym również województwo mazowieckie przygotowało lokalne systemy wsparcia. Doskonałym przykładem jest właśnie dotacja warszawska na fotowoltaikę 2023, dzięki której inwestycja w panele słoneczne może być znacznie tańsza. Jak bardzo? Sprawdźmy to.

Dotacja Warszawska na fotowoltaikę – inwestycja może być tańsza

W ostatnich latach obserwujemy ogromny rozwój fotowoltaiki oraz zainteresowania tym systemem. Nic w tym dziwnego, szczególnie że Polska stara się pomóc w finansowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Wszak aż 50% badanych wskazało dotację jako główny powód inwestycji w panele słoneczne.

Dotacja Warszawska jest w roku 2023 jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalnych ofert finansowania publicznego. Po pierwsze mogą z niej skorzystać nie tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale także prowadzące ją, przedsiębiorcy, jak i osoby prawne, czyli m.in. szkoły, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje czy też jednostki samorządu terytorialnego.

Ile możemy otrzymać z dotacji warszawskiej 2023?

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy maksymalna kwota wsparcia z programu dotacji warszawskiej nie uległa zmianie względem roku poprzedniego. Oznacza to, że na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej możemy otrzymać maksymalnie 15.000 zł, ale nie więcej niż 1.500 zł w przeliczeniu na 1 kW.

Ponadto dotacja warszawska dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wynosi do 80% rzeczywistych kosztów poniesionych na inwestycję.

Fotowoltaika Warszawa – Dofinansowanie z programu Mój Prąd

Po dużym sukcesie czwartej edycji programu „Mój Prąd”, przyszedł czas na jego piątą odsłonę, która dotyczy również mieszkańców Warszawy oraz okolic. Jest to bowiem program, który wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takie, gdzie osoby wytwarzają energię wyłącznie na własne potrzeby. Nadwyżka energii jest z kolei przekazywana do sieci energetycznej. W ramach dofinansowania możemy skorzystać na zakup i montaż nie tylko paneli fotowoltaicznych, ale także magazynów ciepła, magazynów energii czy też systemów zarządzania energię domową, czyli tzw. systemów HEMS.

Celem programu „Mój Prąd” jest przede wszystkim zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost efektywności zarządzania energię elektryczną oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie w magazynach elektrycznych, jak i magazynach ciepła.

Fotowoltaika Warszawa – kto może skorzystać z programu „Mój Prąd”?

Z najnowszej edycji programu „Mój Prąd” mogą skorzystać osoby, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, rozliczają się w systemie net-billing oraz mają zawarte umowy regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.


Wpisz swój adres i skorzystaj z dotacji Warszawskiej


Ile możemy zyskać, korzystając z programu „Mój Prąd” w Warszawie?

Nabór wniosków w piątej edycji programu „Mój Prąd” rozpoczął się 22 kwietnie br. Jak już wiemy, program jest przeznaczony dla osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji do 2 do 10 kW, a jej wysokość jest uzależniona w głównej mierze od ilości zakupionych produktów, bowiem kwoty wsparcia sumują się. Maksymalnie możemy liczyć nawet na 58 tysięcy złotych! Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje związane z rozliczaniem dotacji.

  • Otrzymamy do 50% kosztów kwalifikowanych, jeśli rozliczamy się w systemie net-billing, a także jeśli jesteśmy w systemie opustów tzw. net-metering, ale wówczas nie możemy korzystać z innego dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przejdziemy na system rozliczania wyprodukowanej energii, czyli wcześniej wspomniany net-billing.
  • Możemy otrzymać dofinansowanie w kwocie nie większej niż 4 tysiące złotych na jedno przedsięwzięcie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, bez zakupu dodatkowych komponentów, takich jak magazyny energii, magazyny ciepła czy systemy HEMS/EMS.
  • Przysługuje nam również dofinansowanie do 5 tysięcy złotych na:

o Mikroinstalację fotowoltaiczną, do której zakupimy i zamontujemy dodatkowy element w postaci magazyny energii, magazyny ciepła lub systemy HEMS/EMS,

o Dodatkowy element, który zwiększy autokonsumpcję energii w zakresie magazynowania energii.

  • Ponadto możemy się ubiegać o dotację w kwocie do 7,5 tysiąca złotych na akumulator o pojemności minimum 2 kWh, gdzie cena za 1 kWh nie przekroczy 4 tysięcy złotych oraz o dofinansowanie do 3 tysięcy złotych na urządzenie zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest dotacja warszawska na fotowoltaikę?

Dotacja warszawska na fotowoltaikę jest programem wspierającym mieszkańców stolicy w zakupie oraz instalacji paneli fotowoltaicznych na swoich budynkach. Jest to forma dofinansowania, która ma na celu głównie popularyzację energii odnawialnej i redukcję emisji dwutlenku węgla. Dzięki niej warszawiacy mają możliwość zmniejszenia swoich rachunków za prąd oraz przyczynienia się do ochrony środowiska. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji, co sprawia, że instalacja paneli fotowoltaicznych staje się bardziej dostępna finansowo.

Program jest skierowany zarówno do właścicieli domów jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a także do przedsiębiorców, fundacji, związków wyznaniowych czy też samorządów terytorialnych. W ramach dotacji można otrzymać do 15.000 zł dofinansowania. Dotacja warszawska na fotowoltaikę jest inicjatywą, która zachęca mieszkańców do inwestowania w zielone technologie i przyczynia się do transformacji energetycznej miasta.

Ile dotacji do fotowoltaiki w 2023 roku?

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące dotacji warszawskiej na fotowoltaikę nie wprowadziły zmian w maksymalnej kwocie wsparcia w porównaniu z poprzednim rokiem. Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, osoby starające się o dotację mogą otrzymać maksymalnie 15.000 zł na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych. Istnieje jednak ograniczenie, które wynosi nie więcej niż 1 500 zł na każdy zainstalowany kilowat. Oznacza to, że kwota wsparcia zależy od mocy instalacji.

Dodatkowo dotacja warszawska dla jednostek sektora finansów publicznych, takich jak gminy czy powiaty, wynosić może nawet do 80% rzeczywistych kosztów poniesionych na inwestycję.

Czy będzie dofinansowanie do fotowoltaiki z dotacji warszawskiej w 2023?

Tak jak wspomnieliśmy już powyżej, również w 2023 roku możemy liczyć na wsparcie z dotacji warszawskiej na fotowoltaikę. Maksymalna kwota, jaką możemy otrzymać wynosi, tak jak w roku poprzednim 15.000 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki z dotacji warszawskiej?

Warszawskie dofinansowanie do fotowoltaiki jest skierowane do bardzo szerokiego grona beneficjentów. O wsparcie finansowe mogą się bowiem ubiegać osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, a także przedsiębiorcy. Warto jednak mieć na uwadze, że dla wszystkich tych podmiotów istnieje obowiązek posiadania udokumentowanego prawa do dysponowania nieruchomością, na której powstanie fotowoltaika oraz zlokalizowania tejże nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. Ponadto dotacja przysługuje jedynie na te budynki, które nie są ogrzewane kotłami/paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Po środki z programu mogą zgłaszać się podmioty, które nie rozpoczęły jeszcze montażu instalacji PV przed dniem podpisania umowy o dotację. Z dofinansowania miasta stołecznego nie skorzystamy z kolei w sytuacji, gdy zamierzamy zwiększyć moc istniejącej instalacji. Dotacja Warszawska przeznaczona jest bowiem wyłącznie dla osób bądź organów, które inwestują w nowy sprzęt. Co więcej, przygotowując wniosek o dotację, powinniśmy znać przyszłą moc instalacji fotowoltaicznej, ponieważ od tego będzie zależała wysokość wsparcia. Wnioski możemy składać przez cały 2023 roku przez internet, osobiście oraz wysyłając pocztą.


Wpisz swój adres i skorzystaj z dotacji Warszawskiej

Pomyślnie zasubskrybowałeś Blog - Wszystko o fotowoltaice | Otovo.pl
Witaj ponownie! Pomyślnie zalogowano.
Świetnie! Pomyślnie zarejestrowano.
Twój link wygasł
Sukces! Sprawdź swój e-mail i kliknij link, aby zakończyć logowanie.